Brzy spouštíme provoz, rezervovat můžete již nyní

Brzy spouštíme provoz, rezervovat můžete již nyní

14.05.2022 | Aktuality
V pondělí 16. května 2022 by měly proběhnout poslední dokončovací práce před zprovozněním multifunkčního hřiště. Ke zprovoznění hřiště pro letní provoz je potřeba dokončit už jen administrativní záležitosti nezbytné pro zahájení provozu. Předpokládaný termín zpřístupnění hřiště je od 1.6.2022. Rezervace časů můžete provádět již nyní.

Do konce června bude multifunkční hřiště volně přístupné v pracovní dny od 13 do 21 hodin, ve dnech pracovního klidu pak od 8 do 21 hodin. Vyhradit si čas na hřišti je možné kterýkoliv den od 8 do 21 hodin. V případě rezervace se při vstupu platí 200 Kč za 1 hodinu pronájmu hřiště (úhradu je možné provádět i platební kartou). Bez předchozí rezervace je hřiště v provozní dobu přístupné bezplatně.

Vyčlenit si plochu pro výhradní použití je možné prostřednictvím rezervačního systému "ROZRVRH UŽÍVÁNÍ - OBJEDNÁVKA PRONÁJMU" anebo na zveřejněném tel. čísle 737258522.

správce sportovišť vložil článek 14.05.2022 16:09 k záznamu Multifunkční hřiště-kluziště