Aktuality

Vyhrazené parkování pro koupaliště

Vyhrazené parkování pro koupaliště

Pokud míříte na Jesenické koupaliště, využijte nových zpevněných parkovacích míst v Dukelské ulici, v blízkosti Městské sportovní haly Jeseník.
Zpevnění plochy, která bude v letní sezoně sloužit zejména návštěvníkům koupaliště, zajistilo město Jeseník ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. Cílem je odlehčit parkovací místa přímo u koupaliště a v ulici Vaškova.

Roman Peštuka vložil článek 24.07.2023 06:16 k článku Koupaliště Jeseník
SKATEPARK po skončení zimního období ZPROVOZNĚN

SKATEPARK po skončení zimního období ZPROVOZNĚN

S nástupem jara dochází opět k obnovení provozu skateparku, tzn. do areálu se vrací mobilní toaleta a je opětovně zajišťován vývoz odpadů včetně plastů sbíraných do samostatných nádob. Děkujeme všem uživatelům a návštěvníkům skateparku, že své odpady třídíte, a to nejen PET lahve a plechovky.

správce sportovišť vložil článek 20.03.2023 15:04 k článku Skatepark