Jesenická sportoviště

Soubor sportovních a relaxačních zařízení ve městě Jeseníku

Zařízení sloužící pro rekondici a regeneraci občanů města Jeseníku a jeho širšího okolí. Většina zařízení se nacházím nedaleko centra na ulici Dukelská, kde v uceleném prostoru pravého břehu řeky Staříč naleznete městské koupaliště s wellness, fotbalový areál se třemi hřišti, novou sportovní halu a za ní multifunkční hřiště s ledovou plochou (v zimním období). Projděte si nabídku jednotlivých sportovišť a vyberte si z nich pro Vás to nejlepší.

VÍCE INFORMACÍ

Aktuality
Vyhrazené parkování pro koupaliště

Vyhrazené parkování pro koupaliště

Pokud míříte na Jesenické koupaliště, využijte nových zpevněných parkovacích míst v Dukelské ulici, v blízkosti Městské sportovní haly Jeseník.
Zpevnění plochy, která bude v letní sezoně sloužit zejména návštěvníkům koupaliště, zajistilo město Jeseník ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. Cílem je odlehčit parkovací místa přímo u koupaliště a v ulici Vaškova.

Roman Peštuka vložil článek 24.07.2023 06:16 k článku Koupaliště Jeseník
SKATEPARK po skončení zimního období ZPROVOZNĚN

SKATEPARK po skončení zimního období ZPROVOZNĚN

S nástupem jara dochází opět k obnovení provozu skateparku, tzn. do areálu se vrací mobilní toaleta a je opětovně zajišťován vývoz odpadů včetně plastů sbíraných do samostatných nádob. Děkujeme všem uživatelům a návštěvníkům skateparku, že své odpady třídíte, a to nejen PET lahve a plechovky.

správce sportovišť vložil článek 20.03.2023 15:04 k článku Skatepark
Naši partneři