Fotkapůvodní sportovní hala těsně před demolicí
původní sportovní hala těsně před demolicí