Multifunkční hřiště

Ke zprovoznění multifunkčního hřiště pro letní provoz je potřeba dokončit už jen administrativní záležitosti nezbytné pro zahájení provozu. Předpokládaný termín zpřístupnění hřiště je od 1.6.2022.

Multifunkční hřiště s ledovou plochou slouží v zimě jako kluziště, od jara do podzimu si na něm příchozí zahrají basket (streetball), florbal, hokejbal či inline hokej, volejbal a další míčové sporty.

PROVOZNÍ DOBA DO 30.6.2022:

  • pracovní dny od 8:00 hod. do 13:00 hod. - pouze na základě potvrzené rezervace - nájemné za 1 hodinu: 200 Kč (osvobozeno od DPH)
  • pracovní dny od 13:00 do 21:00 hod. - volný vstup, případně možná rezervace; v případě rezervace nájemné za 1 hodinu: 200 Kč (osvobozeno od DPH)
  • dny pracovního klidu (víkendy a svátky) od 9:00 hod. do 21:00 hod. - volný vstup, případně možná rezervace; v případě rezervace nájemné za 1 hodinu: 200 Kč (osvobozeno od DPH)

PROVOZNÍ DOBA OD 1.7. DO 31.8.2022:

  • od 9:00 hod. do 21:00 hod. - volný vstup, případně možná rezervace; v případě rezervace nájemné za 1 hodinu: 200 Kč (osvobozeno od DPH)

V případě rezervace se platba 200 Kč / hodina pronájmu hřiště platí při vstupu (úhradu je možné provádět i platební kartou). Bez předchozí rezervace je hřiště v provozní dobu přístupné bezplatně.

Vyčlenit si plochu pro výhradní použití je možné prostřednictvím rezervačního systému "ROZRVRH UŽÍVÁNÍ - OBJEDNÁVKA PRONÁJMU" anebo na zveřejněném tel. čísle 737258522.

Fotografie
koše na streetball